Parkering

Parkeringsforbud på vejen ved Marinaen

Parkering på vejen mellem feriecenteret og marinaen er strengt forbudt.

Jeg må på det kraftigste indeskærpe, at det er forbudt at parkerere på vejen, da det er en servicevej som skal holdes fri til gennemkørsel for udrykningskøretøjer. 

Jeg har ligeledes fået et påbud fra Lemvig Kommune om, at påbudet skal overholdes ellers bliver det politianmeldt. Kommunen har meddelt os at der fremover ikke vil blive klippet græs på diget, hvis der holder biler i vejsiden,

Påbudet gælder selvfølgelig både ejere og lejere. Bestyrelsen vil anmode ejere om, at det laves et opslag i lejlighederne, sådan at lejerne bliver gjort opmærksom på parkeringsforbudet.

Viceværterne har på det seneste sat sedler i forruden på de parkerede biler. Det kan ikke være rimeligt at viceværterne skal bruge tid på at være parkeringsvagter og blive upopulære for at håndhæve færdselsloven.

Bestyrelsen vil fremover holde øje med/notere hvem der overtræder reglerne. Vi kan ikke leve med at græsset ikke bliver slået på diget og det er ikke rimeligt at ejerne i stueleglighederne ikke kan have udsigt som alle andre.

Har man indvendinger eller kommentarer er man velkommen til at sende mig en mail.

 

IMG_0147

Med venlig hilsen

Carsten Kristiansen

Formand for Ejerforeningen for Lemvig feriecenter