Oversigtsareal

 

 

 

 PARKERING

 

*  Parkering kun på de anviste pladser - se P-skilt på tegningen

*  Ingen parkering på vejen langs Marinaen - dette er en brandvej

*  Ingen parkering foran blok 8, blok 10, blok 17 og for enden af blok 18 (Af- og pålæsning er tilladt - i kort tid)

 

 

 

 

 English 

 

Deutsch

    PARKING

* Parking only in permitted areas – see P-signs on picture

* No parking on the road along the sea - this is a fire road

* No parking in front of block 8, block 10, block 17 and at the end of block 18 (loading and unloading is allowed - in a short time)

 

PARKPLATZ 

* Parken nur in zugelassenen Bereichen - siehe P-Zeichen auf dem Bild

* Kein Parken auf der Straße am Meer entlang - es ist eine Feuerstrasse

* Kein Parken vor Block 8, Block 10, Block 17 und am Ende von Block 18 (Be- und Entladen in kurzer Zeit erlaubt)